Gedachten zijn geen feiten.

Gedachten kunnen sterk van invloed zijn op onze waarneming, stemming en gedrag. Gebeurtenissen op zich hebben geen emotionele lading, het is de interpretatie van de persoon die de emoties oproept. Veel van de emoties die je ervaart, worden voorafgegaan en veroorzaakt door een gedachte, hoe vluchtig of onopgmerkt ook. Die gedachten zijn vaak een interpretatie van een gebeurtenis of ervaring, met andere woorden: je geeft voortdurend betekenis aan de dingen die je meemaakt. Deze interpretaties ontstaan vanuit een dialoog die je met jezelf voert. De gedachten zijn er voortdurend en worden zelden opgemerkt, maar zijn krachtig genoeg om intense emoties op te roepen. Aaron Beck, grondlegger van de cognitieve therapie, spreekt van ‘automatische gedachten’. Beck geeft aan die term de voorkeur: ‘Omdat die de manier waarop gedachten worden ervaren, beter dekt. Mensen hebben het idee dat deze gedachten als vanzelf bij hen opkomen zonder enige vorm van reflectie of redenering vooraf en ervaren ze al plausibel en steekhoudend’. Om deze reden worden gedachten vaak als feiten ervaren.

uit de bosch ontwikkeling coach trainer nlp disc tma den hag

Gedachten zijn geen feiten

Workshop Gedragstijlen met DISC

DISC workshop

DISC workshop

Maakt geld gelukkig?

Velen van ons denken van wel, wie wil er nu niet de lotto winnen? Toch valt dit in de praktijk tegen. Wie te arm is om eten te kopen, wordt wel degelijk gelukkiger van meer geld. Geld maakt alleen gelukkig als we hiermee bijdragen aan het vervullen van basisbehoeften, zoals onderdak, voedsel en kleding. Wie hier al genoeg van heeft, wordt alleen tijdelijk gelukkiger van meer geld. Daarna keren we terug naar het oorspronkelijke geluksniveau.

Een paar jaar na het winnen van de lotto zijn we weer net zo gelukkig als daarvoor. Dit wordt de hedonistische tredmolen genoemd. Iemand met een hedonistische levensstijl moet telkens meer geld verdienen en meer leuke dingen doen om gelukkig te blijven.

Werken zorgt wel voor blijvende geluksgevoelens. We voelen ons door werken een waardevol lid van de maatschappij. De hoogte van het salaris is minder van belang. We hebben de grootste kans om gelukkig te worden van werk wat we leuk vinden en waar we goed in zijn.

geld maakt niet gelukkig

geld maakt niet gelukkig?

Waarom werken vanuit je hart?

Deelname aan het arbeidsproces heeft in het algemeen een positieve invloed op je gezondheid. Het is echter niet de deelname op zich die de doorslag geeft, het gaat erom of het werk bevredigend is voor degene die het verricht. Bevredigend werk is uitdagend werk, zonder dat je voortdurend op je tenen moet lopen. Werk moet stimuleren en voldoening geven, maar niet je krachten te boven gaan. Bovendien is het belangrijk dat het werk je voldoende ontplooiingsmogelijkheden biedt en dat je veel van jezelf in je werk kwijt kunt. Als je werk in die behoefte voorziet, daagt het bij aan je zelfvertrouwen en je gevoel van competentie, en geeft het structuur aan je tijd.

Het is belangrijk om te beseffen dat wat passend werk is, geen statisch gegeven is. Mensen veranderen en ontwikkelen zich. Alert blijven op je competenties, waarden, drijfveren, ambities en mogelijkheden is de sleutel tot succes. Of zoals succesvolle en tevreden mensen doen:

Werken vanuit je hart.

werken vanuit je hart uit de bosch ontwikkeling den haag

werken vanuit je hart uit de bosch ontwikkeling den haag

uitdeBOSchontwikkeling

uitdeBOSchontwikkeling

Echo

Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij pijn voelt roept hij: “Ahhhh”. Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die “Ahhhh” roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: “Wie ben jij?” en hij krijgt als antwoord: “Wie ben jij?”. Hij wordt kwaad en roept: “Je bent een lafaard” waarop de stem antwoordt: “Je bent een lafaard”

Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt: “Zoon, let op” en roept: “Ik bewonder jou”. De stem antwoordt: “Ik bewonder jou”
Vader: “Jij bent prachtig” en de stem: “Jij bent prachtig” De jongen is verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet.

Daarop legt de vader uit: “De mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het leven… Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!”

Met diepe teugen

Een jongeman was in opleiding bij een soefi-meester. Hij kreeg de opdracht zonder eten of drinken de woestijn in te gaan en daar vijf dagen te blijven. Hij stond bekend als de meest gedisciplineerde leerling van de meester, dus hij gedroeg zich ook zo.

Hij kwam de eerste vier dagen dankzij zijn ijzeren wilskracht door. Hij had geen enkel probleem met niet-eten, maar wel met niet-drinken. Toen zijn mond zo droog werd als het zand waarover hij liep, kon hij nergens anders meer aan denken. Op de middag van de vijfde dag, toen zijn beproeving bijna ten einde was, bewoog hij zich struikelend hij en vallend over het brandende zand.

Toen zag hij plosteling een oase. Hij dacht: “Dat is een luchtspiegeling….. of ik loop te ijlen”. Maar het was echt zo: daar lag een koele, heldere bron, omgeven door groene en bloeiende planten. De jongeman viel op zijn knieën en stond, buiten zichzelf van vreugde, op het punt een diepe teug te nemen toen hij zijn spiegelbeeld in het water zag, dat hem eraan herinnerde dat hij nog twee uur voor de boeg had.

Oase

Met inspanning van al zijn krachten kwam hij overeind, draaide de oase de rug toe en liep langzaam weg, weer de woestijn in. Hij voelde een oprechte, gerechtvaardigde trots dat hij zo sterk van geest was.

Opeens drong tot hem door dat hij veel meer last had van zijn arrogantie en trots dan van zijn dorst. Hij liep terug naar de oase en met nog één uur te gaan dronk hij het heldere water met diepe teugen.

De grootste uitdaging voor leidinggevenden is ‘Luisteren’..

Geïnspireerd worden! Voor de één is dit door het gedrag van een leidinggevende, voor de ander een situatie met vrienden, kinderen of familie. Weer anderen worden continue geïnspireerd door alle dagelijkse dingen die gewoon om hen heen gebeuren, zoals het zien van een fladderende vlinder of het geluid van de golven van de zee. Vandaag werd ik in ieder geval geïnspireerd door muziek. Op de terugweg naar huis hoorde ik namelijk op de radio een nummer met daarin de volgende tekstregels:

“Do you think you are better off alone. Talk to me”

Even om dit te vertalen vanuit mijn eigen belevingswereld naar de wereld van leiderschap binnen organisaties; Bij de eerste zin heb ik het beeld van de leidinggevenden in traditionele organisatietaken, die slechts denken aan het eigenbelang en niet het belang van klanten, medewerkers en organisatie. Feitelijk zijn dit degenen die bijdragen aan een slecht positief imago van leidinggevenden op het gebied van leiderschapsstijl. Jammer want hierdoor lijden de goeden onder de kwaden.

De kunst van horen en luisteren

Deze imagovorming heeft echter ook te maken met het gedrag dat dagelijks door leidinggevenden wordt vertoond in relatie tot de zin ‘Talk to me’. Leiderschap heeft namelijk alles te maken met communiceren en dat is iets dat nog te weinig of verkeerd wordt gedaan binnen organisaties. Communiceren op basis van ‘de kunst van het luisteren en spreken’ en dus niet vanuit standaard eenrichtingsverkeer over resultaten, KPI’s en wat er allemaal niet goed gaat. Ik raak in ieder door dit gedrag niet geïnspireerd en zo zijn er velen met mij.

De managementterm ‘Euhhhh’

Stel jezelf in dit kader eens de vraag:

Wanneer voert een leidinggevende tegenwoordig nog 1 op 1 gesprekken met de mensen die zij of hij mag, moet en vooral wil faciliteren, waarbij daadwerkelijk interesse wordt getoond in de belevingswereld en de ontwikkeling van de talenten van de gesprekspartner?

Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat bij het beantwoorden van deze vraag een langdurige stilte valt gevolgd door de befaamde en veel gebruikte Nederlandse management-term ‘euhhhh’. In ieder geval worden nog steeds te weinig ‘echte’ gesprekken gevoerd. En als deze al worden gevoerd dan beperkt dit zich meer dan geregeld tot de jaarlijkse cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken of welke andere naam hiervoor verzonnen is. Het zijn zeg maar de ‘moetjes van de HR-cyclus’ die horen bij het leidinggevende-zijn, welke nog even snel worden ingepast in de ‘drukke’ vergaderagenda. En natuurlijk, ik was iets vergeten. Er zijn namelijk ook nog de voortgangsgesprekken of bila’s die worden ingepland maar deze zijn net zo makkelijk te verplaatsen met een goede ‘smoes’. Dit laatste zal voor veel medewerkers geen onbekend fenomeen zijn. En voor gesprekken buiten de ‘planning’ en de kantooromgeving is al helemaal geen tijd. Een gemiste kans wanneer het gaat over inspireren, wat overigens ook te maken heeft met ‘niet willen’!

Luisteren naar de onderstroom

Nu even naar de inhoud van de gesprekken. Het is duidelijk, in veel gevallen is de kwaliteit voor verbetering vatbaar. Dit onder andere gezien het hoge éénrichtingsverkeer-gehalte en de vaak gehanteerde ‘top-down toon van de muziek’ tijdens het gesprek. Uiteraard wordt dit bij het ontvangen van eventuele ‘feedback’ ontkend en volgt gelijk een verwijzing naar één of ander onderzoek dat binnen de organisatie is uitgevoerd inzake het functioneren van ‘het management’. En ook uit de anonieme onderzoeken over medewerkerstevredenheid komt te regelmatig niets naar voren. Deze onderzoeken worden namelijk door veel medewerkers gezien als de zoveelste invulexercitie met als doel het pleasen van de organisatietop, waarbij de kwantiteit belangrijker is dan de kwaliteit. In de praktijk gaat het bij dit soort onderzoeken om het invullen van gewenste antwoorden, niet nadenken, zeker niet uitspreken en daarna is de plicht van de medewerker weer voldaan! Wat daarna volgt is een groot hosanna tijdens de managementmeetings en volgen de schouderklopjes voor al weer een ‘goed’ resultaat. Alleen als men het oor goed te luister legt zal uit de onderstroom iets totaal anders naar komen maar wat niet formeel hoorbaar is, is makkelijk te bagatelliseren!

Toon leiderschap en inspireer

Leidinggevenden van vandaag en morgen; Inspireren en het faciliteren van de ontwikkeling van de eigen talenten en de talenten van anderen begint met ‘echt’ communiceren en niet handelen alsof je alleen op de wereld bent! Kortom, maak eens tijd voor een echt gesprek en verbaas je over alle inspiratie die hier uit naar voren kan komen. Daar kan geen vergadering tegenop.

“Change your thoughts and you change your world” – Norman Vincent Peale

luister thermometer uit de bosch ontwikkeling

Feedback is een cadautje, mits het goed formuleerd

Feedback is belangrijk. Door feedback te krijgen leer je veel, want je krijgt meer inzicht in je eigen gedrag. Feedback geven kan een hoop conflicten voorkomen. Het is niet heel eenvoudig om goede feedback te geven, daarom zijn er feedbackregels opgesteld.

1. Begin met het beschrijven van concreet gedrag vanuit de ik-boodschap. Bijvoorbeeld: ‘Ik hoor je erg hard praten.’2. Vertel dan wat dat gedrag met jou doet. Bijvoorbeeld: ‘ Daardoor kan ik niet slapen.’
3. Vraag dan of iemand het een volgende keer op een andere manier zou kunnen doen en vertel erbij wat dat met jou zou doen. Bijvoorbeeld: ‘Zou je misschien willen fluisteren? Dat zou ik fijn vinden, want dan kan ik lekker slapen.’

Let er op dat je toon vriendelijk is en dat het gedrag veranderbaar is. Kies ook het juiste moment, haal geen oude koeien uit de sloot, gebruik geen woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’ en geef geen advies. Je kunt ook positieve feedback geven!

feedback uit de bosch ontwikkeling

Vriendelijkheid komt voort uit vriendelijkheid

Iedereen heeft wel bepaalde verwachtingen over hoe mensen zijn, vooral over de mensen die je niet mag, bijvoorbeeld concurrenten of leden van een bepaalde politieke partij. Misschien mag je ze niet, omdat ze niet vriendelijk tegen je zijn wanneer je contact met ze legt? Dat kan zo zijn, maar vast niet omdat zij onvriendelijk zijn van nature. Ze reageren op jouw manier van communiceren met ze. Hoe jij over iemand denkt, beïnvloedt jouw gedrag tegenover die persoon. Dit zorgt ervoor dat deze persoon zich consistent met jouw verwachtingen gedraagt, zodat jouw verwachtingen over deze persoon waar worden gemaakt. Aan deze zichzelf instandhoudende cyclus is de Engelse term ‘self-fulfilling prophecy’ gegeven.

Je kunt dit testen. Probeer eens te doen alsof de ‘onaardige’ persoon extreem vriendelijk is en kijk dan wat er gebeurt. Wanneer er alsnog niet aardig wordt gereageerd, probeer het dan later nog eens. Je zult zien dat vriendelijkheid uit vriendelijkheid voortkomt.

take a smile uit de bosch ontwikkeling