Waarom werken vanuit je hart?

Deelname aan het arbeidsproces heeft in het algemeen een positieve invloed op je gezondheid. Het is echter niet de deelname op zich die de doorslag geeft, het gaat erom of het werk bevredigend is voor degene die het verricht. Bevredigend werk is uitdagend werk, zonder dat je voortdurend op je tenen moet lopen. Werk moet stimuleren en voldoening geven, maar niet je krachten te boven gaan. Bovendien is het belangrijk dat het werk je voldoende ontplooiingsmogelijkheden biedt en dat je veel van jezelf in je werk kwijt kunt. Als je werk in die behoefte voorziet, daagt het bij aan je zelfvertrouwen en je gevoel van competentie, en geeft het structuur aan je tijd.

Het is belangrijk om te beseffen dat wat passend werk is, geen statisch gegeven is. Mensen veranderen en ontwikkelen zich. Alert blijven op je competenties, waarden, drijfveren, ambities en mogelijkheden is de sleutel tot succes. Of zoals succesvolle en tevreden mensen doen:

Werken vanuit je hart.

werken vanuit je hart uit de bosch ontwikkeling den haag

werken vanuit je hart uit de bosch ontwikkeling den haag