Humeur is aanstekelijk; Wat je geeft, krijg je terug.

Een bepaald humeur kan zich verspreiden in een groep. Er is onderzoek gedaan, waarin is aangetoond dat het humeur van een leider van een groep, het humeur van de groepsleden beïnvloedt. Dit gebeurt op zowel individueel als op collectief niveau. De gemoedstoestand van degene met autoriteit of van iemand die gemogen of gerespecteerd wordt, heeft het grootste effect. De oorzaak van deze besmettelijkheid, is dat mensen onbewust elkaar imiteren. Dit doen mensen om zich in te kunnen leven, zodat ze elkaar zo beter kunnen begrijpen. Deze imitatie zorgt ervoor dat het humeur door de imitator wordt overgenomen. Voor een vrolijke en productieve groep, begin je dus bij jezelf! Wees positief en deze vibe zal zich als een lopend vuurtje verspreiden over je team/afdeling/commissie/et cetera.

spiegelen uit de bosch ontwikkeling