Posts Tagged: training

Hoe hangt uitstraling samen met persoonlijke effectiviteit?

Hoe ons beeld de ander beïnvloed, en dat beïnvloed ook weer onze effectiviteit. Willen we effectief communiceren, dan is het beeld dat we van onszelf neerzetten van grote betekenis. Het blijkt dat een aantrekkelijk beeld eerder en meer aandacht vangt en positiever wordt beoordeeld. Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder een aantrekkelijk beeld? Aantrekkelijkheid… Read more »

Welke menselijk gedragingen zijn over ter wereld terug te vinden?

Wat doen we overal ter wereld hetzelfde? Psychologie is cultuurgebonden. Uitslagen van een onderzoek dat in West-Europa is uitgevoerd kunnen niet zomaar gegeneraliseerd worden naar inwoners van Azië of Latijns-Amerika. Misschien gedragen mensen zich daar wel heel anders? Psychologen proberen te ontdekken welke gedragingen van mensen universeel zijn en dus los staan van de cultuur… Read more »

Ontspannen

Naar Lucius Annaeus Seneca (4 v Chr. – 65 n Chr.), een Romeinse schrijver en Stoïcijns filosoof: ”Er is nog een andere grote bron van zorg en onrust. Namelijk als je angstvallig een rol speelt en jezelf aan niemand laat zien zoals je bent. Heel veel mensen leven zo. Onecht, steeds erop bedacht ‘goed over… Read more »