Zijn mensen kudde dieren? Of toch niet?

Ik dacht altijd dat de mensheid een kudde dier was, maar uit dit berichtje blijkt het niet, of toch wel?

‘In 1951 voerde Asch een beroemd experiment uit. Hij liet deelnemers twee kaarten zien met op de ene kaart een rechte verticale lijn en op de andere kaart drie lijnen. De deelnemers kregen de simpele opdracht aan te geven welke van de drie lijnen op de tweede kaart even langs was als de lijn op de eerste kaart. De lijnen waren duidelijk verschillend in lengte, dus het antwoord was gelijk duidelijk. De deelnemers zaten rond en tafel en gaven om de beurt het juiste antwoord. Bij de derde set kaarten echter, gaf de 1 naar de ander een fout antwoord: dit waren ‘handlangers’ van de onderzoeker die ge├»nstrueerd waren om fout te antwoorden. De een-na-laatste deelnemer (de enige echte proefpersoon in dit experiment) raakte nu natuurlijk in de war. Hij zag het juiste antwoord, maar iedereen leek het anders te zien. Door proefpersonen werd in 37 procent van de gevallen hetzelfde (foute) antwoord gegeven, waarmee zij dus voorbij gingen aan hun eigen waarneming. Zo sterk kan groepsdruk zijn!’

37 %?!? Ik vind dat weinig, of is het toch veel? Geef jij toe onder sociale druk?