De rol van talent

Denken en werken in termen van competenties
is de afgelopen vijftien jaar in veel organisaties
wijdverbreid geraakt. Of u nu leiding geeft,
coacht of aan uw eigen ontwikkeling werkt,
u kunt niet meer om competenties heen.
Competenties, als een verzameling van gedrag
dat leidt tot een gewenst resultaat, zijn terecht
het belangrijkste aangrijpingspunt geworden
voor wie meer uit zichzelf of uit anderen wil
halen. Daarbij besteden we echter vaak nog
verbazend weinig aandacht aan de belangrijke
rol van talent. Terwijl talent toch het fundament
vormt onder onze competenties. Wie het beste
uit zichzelf en uit anderen wil halen, kan
daarom niet meer om de rol van talent heen.