in 4 stappen

The Circle of Change

De toepassing van The Circle of Change kan top-down maar ook bottom-up. Randvoorwaarde is wel dat er voldoende support is op beslissersniveau. Groei van werknemers is gebaat bij een betrouwbare en consistente omgeving.

Het toepassen van de HBM filosofie en deze Circle of Change zorgt ervoor dat de werknemer daardoor in staat is tot het:

  • reflecteren op bewust en onbewust niveau.
  • bewust worden van negatief remmende factoren.
  • ontdekken van het eigen latent talent.
  • vergroten van zijn/haar beslisruimte.
  • nemen van werkelijke verantwoordelijkheid.

 

Coaching Training Ontwikkeling Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The Circle of Change: Zelfreflectie

Het start bij de reflectie op jezelf. Dit is een bewuste keuze. Zonder de ambitie van zelfreflectie is er geen vervolgstap mogelijk. Wellicht denk je nu: “Dat doe ik al vanuit mijzelf, dat heb ik niet meer nodig”. Dit is begrijpelijk, omdat de term zelfreflectie te pas en te onpas wordt gebruikt. Een keer erkennen dat het niet handig was om die collega voor het hoofd te stoten of de stukken na deadline aan te leveren, is lovenswaardig, maar helaas geen zelfreflectie. Zelfreflectie is echt jezelf op onbewust niveau willen onderzoeken, hoe spannend dat ook voelt en wat de consequenties daarvan ook zijn.

2. The Circle of Change: Bewustwording

De zelfreflectie creëert ruimte voor bewustwording. Tijdens het reflecteren op het onbewuste handelen komt er een moment dat je ‘begrijpt’ op welke wijze bepaalde gedragingen zijn aangeleerd en wat de oorzaak of basis daarvan is. Je verkent je onbewuste delen en herkent en erkent dat je veel nog niet ‘wist’. Op dat moment spreken we van bewustwording. Bewustwording is uiterst duurzaam: een onbewust deel dat door te reflecteren op jezelf aan het bewuste deel wordt toegevoegd. Het is een deel van jezelf geworden. Het is dus duurzaam geworden.

3. The Circle of Change: Beslisruimte

Nadat we gereflecteerd hebben en meer bewustzijn hebben verkregen, vervolgen we de persoonlijke ontwikkeling door onze beslisruimte te beschouwen. Beslisruimte is binnen HBM een belangrijk begrip. Wat betekent het concreet? Dat we meer keuzevrijheid hebben verkregen. Vóór de bewustwording kozen we op onze automatische piloot. Kozen we voor datgene dat we hebben aangeleerd. Nú kiezen we bewust.

4. The Circle of Change: Verantwoordelijkheid

Nu kunnen we het proces van veranderingen daadwerkelijk omzetten in gerichte actie. Ook dat is weer een bewuste keuze: van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Als de cirkel stopt bij het ontwikkelen van de beslisruimte, leidt dit tot bewust onbekwaam gedrag: de
verantwoordelijkheid wordt niet genomen. De werknemer die The Circle of Change van zelfreflectie doorloopt, kan uiteindelijk meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar handelen. Dit is een niet te onderschatten verandering. Want we praten hier niet, net zomin als bij de zelfreflectie, over het normaal nemen van verantwoordelijkheid. Daarin krijg je de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van
een taak en binnen de gestelde grenzen wordt deze verantwoordelijkheid dan ook genomen.

 

Ben je op zoek naar antwoorden? Ik heb de vragen!

Contact