Laat je Talenten schijnen

Zijn licht niet onder de korenmaat zetten

Laatst hoorde ik een aantal collega’s aan de lunchtafel praten over de dagelijkse werkbeslommeringen en hier allerlei oude uitdrukkingen en gezegden bij verzinnen. Dat gaf aanleiding om ze soms flink uit verband te trekken met vrolijkheid als gevolg. Totdat iemand ‘zijn licht niet onder de korenmaat zetten’ opperde. Het viel even stil aan de tafel want niemand eigenlijk wist wat het betekende. Snel even ge-google-d, want waar komt dat nou vandaan? Is de korenmaat een persoon, een voorwerp in het korenveld? Nee, de korenmaat is een geijkte graanmaat, een meeteenheid dus, van lang geleden. Ik stel een soort houten emmertje voor.

En wat betekent het?

‘’Je kennis of je vaardigheden moet je niet verbergen, maar juist laten zien wat je weet en wat je kunt. ‘’

Dus je licht laten schijnen in plaats van het ergens onderzetten, zodat niemand het kan zien. Logisch, lijkt me. En het is oud, in de bijbel, Mattheüs 5:14-17 staat:

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Mooi, dat men het toen al begreep, als je wat kan wat anderen niet kunnen, dan kun je het voor jezelf houden, maar dat heeft niemand er plezier van. Als je het deelt, dan kan iedereen daarvan profiteren. Sterker nog, dan kunnen we elkaars talenten benutten. Een samenwerking die plezierig is, omdat dan iedereen doet wat hij/zij goed kan, en dat ook leuk vind om te doen.

Laat zien die Talenten!!