van nature

Natuur

Aan de twee hoekstenen Structuur en Cultuur, waarmee de organisaties zijn opgebouwd, voegen we een derde toe: de Natuur. Deze derde hoeksteen staat voor de onzichtbare kanten van mens en organisatie, waaronder verborgen talenten van medewerkers. Aandacht voor de Natuur verandert een bevel in een engagement, maakt dat medewerkers meedenken en doet autoritaire macht uitgroeien tot strategische kracht.

Fundamentele diepgang

Bij het afstemmen van profielen ten opzichte van de gevraagde competenties wordt de Natuur van de mens meegenomen. Met de ACT-meting worden alle kwaliteiten en talenten van een medewerker zichtbaar . Hierdoor kan een organisatie voor het juiste talent kiezen en meer gericht opleidingen aanbieden. Deze investering ‘op maat’ van de medewerker geeft een duurzamer resultaat voor de organisatie.

Authenticiteit in denken en doen

Medewerkers die werken vanuit hun Natuur ervaren een grotere intrinsieke motivatie. Het resultaat is een effectiever en efficiënter opnemen van rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Bijkomend is er meer werkvreugde en een hogere kwaliteit van output.

Ben je op zoek naar antwoorden? Ik heb de vragen!

Contact