Leren

Leren is ontdekken wat je al weet,
doen is laten zien dat je het weet,
onderwijzen is de ander laten voelen
dat hij het ook weet.

Leercirkel Bekwaam