Niet alleen op safari kan je op zoek gaan naar de Big Five, ook in je persoonlijkheid!

Ieder mens is voor een deel net als alle andere mensen, voor een deel net als sommige mensen en voor een deel anders dan iedereen. De Big Five is een bekende manier om iemands persoonlijkheid in kaart te brengen. Iedereen heeft een individueel patroon van scores op vijf overkoepelende persoonlijkheidseigenschappen:

  1. Openness to experience (openheid voor ervaringen en intelligentie).
  2. Conscientiousness (zorgvuldigheid, gemotiveerd zijn).
  3. Extraversion (extraversie)
  4. Agreeableness (goedaardig en warm)
  5. Neuroticism (emotioneel instabiel)

Een ezelsbruggetje om ze te kunnen onthouden: de beginletters vormen het woord OCEAN. Op welke eigenschappen scoor jij hoog en op welke laag, denk je? NB: het gaat niet om goed of fout, het geeft alleen inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Hoe scoor jij op deze Big Five?

talent, persoonlijkheid, coach, trainer, den haag, fascilitator

the Big Five: OCEAN