Niet alleen op safari kan je op zoek gaan naar de Big Five, ook in je persoonlijkheid!

Ieder mens is voor een deel net als alle andere mensen, voor een deel net als sommige mensen en voor een deel anders dan iedereen. De Big Five is een bekende manier om iemands persoonlijkheid in kaart te brengen. Iedereen heeft een individueel patroon van scores op vijf overkoepelende persoonlijkheidseigenschappen:

  1. Openness to experience (openheid voor ervaringen en intelligentie).
  2. Conscientiousness (zorgvuldigheid, gemotiveerd zijn).
  3. Extraversion (extraversie)
  4. Agreeableness (goedaardig en warm)
  5. Neuroticism (emotioneel instabiel)

Een ezelsbruggetje om ze te kunnen onthouden: de beginletters vormen het woord OCEAN. Op welke eigenschappen scoor jij hoog en op welke laag, denk je? NB: het gaat niet om goed of fout, het geeft alleen inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Hoe scoor jij op deze Big Five?

talent, persoonlijkheid, coach, trainer, den haag, fascilitator

the Big Five: OCEAN

Testimonial

Ik kreeg laatst feedback op een coachingstraject wat recent is afgerond. En de complimenten vlogen me om de oren! Wat fijn om te horen.

Ik heb het coachtraject met Arjan als prettig en waardevol ervaren. Arjan is een coach die mij ruimte gaf om mezelf te zijn en me duidelijk liet merken dat, in welke emotie ik ook zat,  het gevoel er mocht zijn. Dat was wat ik nodig had! Hij luisterde aandachtig naar me en stelde de juiste vragen zonder dat ik het gevoel had bij een coach te zijn. De vragen waren als in een gesprek terwijl ze me wel prikkelde tot nadenken. Naast de gesprekken heeft Arjan ook op grond van intuïtie oefeningen ingezet die me veel inzicht hebben gegeven in o.a. mijn manier van omgaan met gevoel-denken-doen. Arjan kwam hierin deskundig over en wist veel theoretische achtergrond toe te voegen aan het praktisch bezig zijn met mijn gedragsverandering. Ik ben blij dat ik hem op mijn pad ben tegen gekomen en zal zeker voor in de toekomst bij hem aankloppen wanneer ik zijn hulp weer nodig heb!!

Ontwikkelingsboom

Ontwikkelingsboom

Het Schapenpad

Eeuwen geleden, aan de zoom van een diep bos
Zwierf er een schaap door het koele gras, elke dag weer
Waar hij had gelopen begon zich een pad te vormen
Het bochtige pad ging over rotsen en steile hellingen

Vele jaren zijn nu voorbij
Het schaap is gegaan, zoals alle schapen gaan
Het pad, aan de zoom van het bos ligt er nog steeds
Vele schapen waren gevolgd

Een kudde had zich gevormd
Het pad werd steeds breder en goed begaanbaar
Drie mannen ontdekten het kronkelige schapenpad
Het was voor hen een zware en uitputtende tocht
Zij vloekten en zijn tierden
Maar zij vervolgden de steile klim

Steeds meer mensen kozen de route
Het pad werd een straat
Het bos werd een stad
Waar handelaren elkaar ontmoetten
Om hun goederen te verkopen
Hun karren kropen omhoog
Over de hoefafdrukken van de schapen
De straat werd het plein
Het centrum van de nieuwe metropool

Elke dag bewogen duizenden mensen van de stad zich
Zonder het te weten over het oude schapenpad
Elke dag dwalen nu duizenden
Zoals anderen ook hebben gedwaald
In de uitgesleten schapenpaden van hun geest
De ijver van het oude schaap is vergeten
De hoofdweg naar de stad slibt dicht

Om de oude route te veranderen
Zoals dat ene schaap 200 jaar geleden
Om een nieuwe weg te creëren
Waar vele schapen en mensen kunnen volgen

Daag ik je uit je ogen te openen
Om de zon te bereiken
Om het oude schapenpad
Diep gesneden in je gedachten
Te begraven

Om te durven twijfelen en te beseffen
Om tijd te overstijgen en de sprong te maken,
Om je geest te transformeren
Om jezelf weer leven in te blazen

Om te doen wat anderen nog niet hebben gedaan
Om de weg vrij te maken
Van alle rotsblokken en takken
Die ons het zicht hadden ontnomen
Om een nieuw schapenpad te creëren

Schapenpad

Schapenpad

Wat is de essentie?

Een kopje thee

Vertel me, wat is essentie?” vroeg de ongeduldige filosofieprofessor, op studiebezoek bij een meester. De meester schonk een kopje thee in voor de professor. Toen het kopje vol was en overstroomde bleef de meester schenken. De professor riep: “Stop, het kopje is vol!”

De meester schonk nog steeds door en zei rustig: “Met uw hoofd is het als met dit kopje. Het zit al helemaal vol met oordelen en veronderstellingen. Uw kopje heeft geen plaats voor nieuwe, verse geurige thee.

Tegenover oordelen en veronderstellingen staan nieuwsgierigheid en verwondering. Vanuit nieuwsgierigheid en verwondering kun je stil staan en van alles het ware gezicht te zien, puur en waarachtig.

Dat is essentie.

uit de bosch ontwikkeling coach training gedrag talent

Een kopje thee

Waarom is autonomie belangrijk?

Als je over autonomie spreekt, heb je het over een basis conditie in het volwassen leven. Samengevat gaat het om weten wie je bent en wilt zijn, ook sociaal gezien. Dat betekent je voor belangrijke anderen kunt afgrenzen maar tegelijkertijd een bevredigend contact met hen hebt. Je kunt je wel voorstellen dat er om dat te kunnen een zekere rijping nodig is.

Kenmerkend voor het ontwikkelingsniveau ofwel rijping is de rol die aan de ander wordt toebedeeld. Daarbij heb je grofweg twee categorieën: 1) onrijp: de partner wordt beschreven in termen van wat hij of zij van de ander nodig heeft (is altijd lief, staat klaar, vangt op) en 2) rijp: de partner wordt beschreven als ‘ander’ (tennist graag, heeft een ochtendhumeur). Op een onrijp niveau is de relatie een voorwaarde om te kunnen functioneren. Een uiting van deze afhankelijkheid zijn de ‘stepping stone-relaties’, waarbij iemand naadloos van de ene intieme relatie in de andere stapt. Die afhankelijkheid van een ander is niet altijd zo zichtbaar.

talent, disc, ontwikkeling, gedrag, zelfstandigheid, leiderschap, den haag

Autonomie

Gedachten zijn geen feiten.

Gedachten kunnen sterk van invloed zijn op onze waarneming, stemming en gedrag. Gebeurtenissen op zich hebben geen emotionele lading, het is de interpretatie van de persoon die de emoties oproept. Veel van de emoties die je ervaart, worden voorafgegaan en veroorzaakt door een gedachte, hoe vluchtig of onopgmerkt ook. Die gedachten zijn vaak een interpretatie van een gebeurtenis of ervaring, met andere woorden: je geeft voortdurend betekenis aan de dingen die je meemaakt. Deze interpretaties ontstaan vanuit een dialoog die je met jezelf voert. De gedachten zijn er voortdurend en worden zelden opgemerkt, maar zijn krachtig genoeg om intense emoties op te roepen. Aaron Beck, grondlegger van de cognitieve therapie, spreekt van ‘automatische gedachten’. Beck geeft aan die term de voorkeur: ‘Omdat die de manier waarop gedachten worden ervaren, beter dekt. Mensen hebben het idee dat deze gedachten als vanzelf bij hen opkomen zonder enige vorm van reflectie of redenering vooraf en ervaren ze al plausibel en steekhoudend’. Om deze reden worden gedachten vaak als feiten ervaren.

uit de bosch ontwikkeling coach trainer nlp disc tma den hag

Gedachten zijn geen feiten